eng1

th1

“เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิดีโอ”

Format : 15, 30, 60, 120 seconds

“เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิดีโอ”

Format : 15, 30, 60, 120 seconds

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

วิดีโอโชว์กระเป๋าเดินทาง FN Outlet
(ความยาว 50 วินาที)

ภาพยนตร์สั้นเชิงสัมภาษณ์ เติมฝันกับ Dell
(ความยาว 2.30 นาที)

ช่วงเวลาแห่งความสุข Siam Park City
(ความยาว 30 วินาที)

อีเวนท์วิดีโองาน Hyatt Open 2016
(ความยาว 2 นาที)

วิดีโอโชว์โพรเซสโรงงานยาสตรีเพ็ญภาค
(ความยาว 1 นาที)

ไฮไลท์วิดีโอ บ้านทิวทะเล
(ความยาว 1 นาที)

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

160512_Blue-Sapphire_Customer
170329_Gawooni_Logo
170329_Nanyang_Logo
170329_Penpark_Logo
170329_Sweet-Monster_Logo
170329_Sahapat_Logo
170329_Oppo_Logo
170329_Thewtalay_Logo
170329_Siam-Park_Logo
170329_Dell_Logo
170329_FN_Logo
170329_Nike_Logo
170329_Grand-Hyatt_Logo
170329_Dusit_Logo

เกี่ยวกับเรา

เราคือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ การทำการตลาดด้วยวิดีโอ
รวมถึงเชี่ยวชาญด้านการสร้างและเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

บริการของเรา

ทำไมถึงเลือกที่จะใช้ข้อความหรือรูปภาพ ในเมื่อคุณสามารถใช้วิดีโอแทนได้

ลูกค้าของคุณไม่หยุดนิ่ง การผลิตวิดีโอของคุณก็ควรจะเป็นเช่นนั้น
การผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับแพลตฟอร์มการผลิตวิดีโออันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
ทำให้เราสามารถสร้างวิดีโอเพื่อใช้ในการตลาดได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว

วิดีโอที่เรารับผลิต:

– ไฮไลท์วิดีโอ
– วิดีโอสัมภาษณ์
– วิดีโอแสดงผลิตภัณฑ์
– วิดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
– มิวสิกวิดีโอ
– ตัดต่อวิดีโอ

– วิดีโอแสดงกระบวนการทำงาน
– อีเวนท์วิดีโอ
– โมชั่นกราฟิกวิดีโอ
– ไวรัลวิดีโอ
– วิดีโอภายในองค์กร
– วิดีโอเพื่อการตลาดบนสื่อโซเชียล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ติดต่อเราวันนี้ เพื่อหาว่าเราสามารถให้อะไรคุณได้บ้าง

เกี่ยวกับเรา

เราคือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ การทำการตลาดด้วยวิดีโอ รวมถึงเชี่ยวชาญด้านการสร้างและเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

บริการของเรา

ทำไมถึงเลือกที่จะใช้ข้อความหรือรูปภาพ ในเมื่อคุณสามารถใช้วิดีโอแทนได้

ลูกค้าของคุณไม่หยุดนิ่ง การผลิตวิดีโอของคุณก็ควรจะเป็นเช่นนั้น
การผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับแพลตฟอร์มการผลิตวิดีโออันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ทำให้เราสามารถสร้างวิดีโอเพื่อใช้ในการตลาดได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว

วิดีโอที่เรารับผลิต:
– ไฮไลท์วิดีโอ
– วิดีโอสัมภาษณ์
– วิดีโอแสดงผลิตภัณฑ์
– วิดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
– วิดีโอแสดงกระบวนการทำงาน
– อีเวนท์วิดีโอ
– โมชั่นกราฟิกวิดีโอ อินโฟกราฟิกวิดีโอ
– ไวรัลวิดีโอ
– มิวสิกวิดีโอ
– วิดีโอภายในองค์กร
– ตัดต่อวิดีโอ
– วิดีโอเพื่อการตลาดบนสื่อโซเชียล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อเราวันนี้
เพื่อหาว่าเราสามารถให้อะไรคุณได้บ้าง

ประเภทของวิดีโอ

ประเภทของวิดีโอ

การรับรองจากลูกค้าของเรา

การรับรองจากลูกค้าของเรา